Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
4 Kvalifikátory účelu vzdelávania
Nepoužívajte „4“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 4*
1.4
4L Jazykové výukové kurzy a prípravy na certifikáty, skúšky a testy
Use all 4L* codes for: material for learners of an additional language, for material aimed at pupils or learners whose first or home language is different from the language being studied. Use all 4L* codes with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.4
4LZ Pre špecifické jazykové vzdelávanie a kurzy iné ako ELT (výučba angličtiny ako cudzieho jazyka)
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate. Pozri tiež: 4LE Skúšky a certifikáty z anglického jazyka (ELT)
1.4
4LZ-IT-H Jazykové certifikáty – taliančina
4LZ-IT-HH Jazykové certifikáty – taliančina: Certifikát CILS

detail verzia