Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
4 Kvalifikátory účelu vzdelávania
Nepoužívajte „4“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 4*
1.4
4L Jazykové výukové kurzy a prípravy na certifikáty, skúšky a testy
Use all 4L* codes for: material for learners of an additional language, for material aimed at pupils or learners whose first or home language is different from the language being studied. Use all 4L* codes with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.4
4LB For language proficiency tests / exams
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate
1.3
4LC For TELC Language tests
Class here: European Language Certificates
1.4
4LE Skúšky a certifikáty z anglického jazyka (ELT)
Class here: EAL, ELL, EFL. Use for: material for learners of English as a second or an additional language (EAL) or material for teaching English to speakers of other language, for material aimed at pupils or learners whose first or home language is other than English. Pozri tiež: 4LZ Pre špecifické jazykové vzdelávanie a kurzy iné ako ELT (výučba angličtiny ako cudzieho jazyka)
1.4
4LZ Pre špecifické jazykové vzdelávanie a kurzy iné ako ELT (výučba angličtiny ako cudzieho jazyka)
Use with: LANGUAGE 2* Qualifiers as appropriate. Pozri tiež: 4LE Skúšky a certifikáty z anglického jazyka (ELT)
1.4

detail verzia