Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
4 Kvalifikátory účelu vzdelávania
Nepoužívajte „4“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 4*
4L Jazykové výukové kurzy a prípravy na certifikáty, skúšky a testy
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
4LB For language proficiency tests / exams
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3
4LE Skúšky a certifikáty z anglického jazyka (ELT)
4LZ Pre špecifické jazykové vzdelávanie a kurzy iné ako ELT (výučba angličtiny ako cudzieho jazyka)
Use with: LANGUAGE Qualifiers 2* as appropriate
1.3

detail verzia