Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
4 Kvalifikátory účelu vzdelávania
Nepoužívajte „4“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 4*
1.4
4C Pre všetky úrovne vzdelávania
Use all 4C* codes for: titles published for educational use at the applicable level, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3
4CX Pre vzdelávanie dospelých
Class here: Lifelong learning, continuing education. Use for: any material designed specifically for training or education of adult learners within a structured educational programme or curriculum. Prefer: other codes for University level education. Pozri tiež: 4TY Na domáce vzdelávanie
1.4
4CXF For adult education: intermediary levels
Use for: instructional material meant for learners with some knowledge of the subject and meant for use within a structured educational structure or curriculum
1.4

detail verzia