Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
4 Kvalifikátory účelu vzdelávania
Nepoužívajte „4“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 4*
1.4
4C Pre všetky úrovne vzdelávania
Use all 4C* codes for: titles published for educational use at the applicable level, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3
4CT Pre terciárne (vyššie, univerzitné) vzdelávanie
Use for: material published for educational use in higher or university education, but prefer 4Z* national extension detail if material is published ONLY for use in a specific national curriculum. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.4
4CTB For undergraduate education and equivalents
Use for: titles that are specifically published for educational use at undergraduate or equivalent level, e.g. Bachelor’s degree, but prefer 4Z* national extension detail if material is published ONLY for use in a specific national curriculum. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3 1.4
4CTM For graduate / post-graduate and equivalents
Use for: titles that are specifically published for educational use at post-graduate or equivalent level, e.g. Master’s degree, but prefer 4Z* national extension detail if material is published ONLY for use in a specific national curriculum. Use with: 4Z* and PLACE 1* Qualifiers as appropriate
1.3 1.4

detail verzia