Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
4 Kvalifikátory účelu vzdelávania
Nepoužívajte „4“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 4*
4C Pre všetky úrovne vzdelávania
Use for: (all 4C* codes) titles published for educational use at the applicable level, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with 4Z* and PLACE Qualifiers (1*) if appropriate
1.3
4CA Pre predškolské (predprimárne) vzdelávanie
4CD Pre primárne (základné) vzdelávanie
4CF Pre nižšie sekundárne vzdelávanie
4CL Pre vyššie sekundárne a stredné odborné vzdelávanie
4CN Pre post-sekundárne, neterciárne (nadstavbové, pomaturitné) stredoškolské vzdelávanie
4CP Pre odborné/profesijné vzdelávanie
Use with: 4CT for tertiary level or with 4CL or 4CN at secondary level, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with: 4Z* and PLACE Qualidfiers (1*) if appropriate
1.3
4CT Pre terciárne (vyššie, univerzitné) vzdelávanie
Use for: titles published for educational use in higher or university education, but prefer 4Z* national extension detail wherever possible. Use with: 4Z* and PLACE Qualifiers (1*) if appropriate
1.3
4CX Pre vzdelávanie dospelých

detail verzia