Predmetová kategórizácia Thema 1.3

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
3 Kvalifikátory časového obdobia
Nepoužívajte „3“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 3*
3M Od r. 1500 do súčasnosti
3MP 20. storočie: 1900 – 1999
3MPB Prvá polovica 20. storočia: 1900 – 1950
3MPQ Druhá polovica 20. storočia: 1950 – 1999
3MP-AA-E Moderný Egypt (1882 – súčasnosť)
3MP-JP-S 1926 to 1989 (Japanese Showa period)
See also: 3MPB-JP-D 1926 to 1945 (Japanese pre-war Showa period), 3MPQ-JP-B 1945 to 1989 (Japanese post-war Showa period)
201910
3MP-PA-B Panama: the republican period 1903–1968 201904
3MP-SE-A Švédsko: Folkhemmet (1930 – 1965) 1.2

detail verzia