Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
3 Kvalifikátory časového obdobia
Nepoužívajte „3“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 3*. Pozri tiež:
1.4
3M Od r. 1500 do súčasnosti
3MP 20. storočie: 1900 – 1999
3MPB Prvá polovica 20. storočia: 1900 – 1950
3MPQ Druhá polovica 20. storočia: 1950 – 1999
3MP-AA-E c 1882 to present (Modern Egyptian period)
Class here: periods of the British Protectorate, Sultanate and Kingdom of Egypt, Republic of Egypt
1.4
3MP-JP-S Moderný Egypt (1882 – súčasnosť) 1.3.3
3MP-PA-B 1903–1968 (the Panamanian republican period) 1.3.2 1.4
3MP-SE-A Švédsko: Folkhemmet (1930 – 1965) 1.2 1.4

detail verzia