Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
2 Jazykové kvalifikátory
Nepoužívajte „2“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 2*
1.4
2A Indoeurópske jazyky
2AG Slovanské jazyky
2AGB Bulharčina
2AGC Staroslovienčina
2AGK Slovenčina
2AGL Bieloruština
2AGM Macedónčina
2AGN Rusyn
Class here: Lemko, Ruthene, Pannonian and Carpathian rusyn. Equivalent of ISO 639-3 rue
1.4
2AGP Poľština
2AGR Ruština
2AGS Srbochorvátčina
2AGU Ukrajinčina
2AGV Slovinčina
2AGW Horná a dolná lužická srbčina
2AGZ Čeština

detail verzia