Predmetová kategórizácia Thema 1.4

Stále sú vám k dispozícii i staršie verzie kategorizácie Thema 1.3 1.2 1.1 1.0.

Prezrite si hierarchicky usporiadané tematické kategórie Thema alebo v hierarchii vyhľadajte konkrétny pojem.

Pozri rady k vyhľadávaniu nižšie.

Označenie Názov kategórie Add Mod ?
2 Jazykové kvalifikátory
Nepoužívajte „2“ na jednotlivé knihy, ale vyberte podľa potreby konkrétne kvalifikátory zo sekcie 2*
1.4
2A Indoeurópske jazyky
2B Indické, východné indoeurópske a drávidské jazyky
2C Afroázijské jazyky
2F Uralsko-altajské a hyperborejské jazyky
2G Východo- a juhovýchodoázijské jazyky
2H Africké jazyky
2J Americké domorodé jazyky
2P Austroázijské jazyky a jazyky Oceánie
2S Sign / Signed languages
Use with: other LANGUAGE 2* or PLACE 1* Qualifiers to indicate specific sign language as appropriate
1.4
2Z Iné jazyky

detail verzia