Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*
1.3
YX Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dla dzieci i młodzieży
Używaj kodów YX* samodzielnie lub z innymi kodami Y* dla wskazania typu książki; używaj z właściwym kodem YF* dla beletrystyki dotyczącej tych tematów
1.3
YXF Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rodzina i problemy rodzinne
Class here: parents & step-parents, siblings, grandparents, relatives, blended families etc
1.3
YXFD Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rozwód, separacja, rozpad rodziny 1.3
YXFF Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – adopcja i rodziny zastępcze
Class here: orphans
1.3
YXFS Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – nowe dziecko
Class here: new brother, new sister
1.3

version detail