Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*
1.3
YX Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dla dzieci i młodzieży
Używaj kodów YX* samodzielnie lub z innymi kodami Y* dla wskazania typu książki; używaj z właściwym kodem YF* dla beletrystyki dotyczącej tych tematów
1.3
YXA Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – ciało i zdrowie 1.3
YXAB Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – fitness, ćwiczenia fizyczne i zdrowe odżywianie 1.3
YXAX Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – edukacja seksualna 1.3

version detail