Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*
1.3
YX Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dla dzieci i młodzieży
Używaj kodów YX* samodzielnie lub z innymi kodami Y* dla wskazania typu książki; używaj z właściwym kodem YF* dla beletrystyki dotyczącej tych tematów
1.3
YXA Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – ciało i zdrowie 1.3
YXB Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – LGBT
Stosuj kwalifikatory 5PSG, 5PSL, 5PT jeśli to zasadne
1.3
YXC Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – identyfikacja płciowa
Stosuj dla tytułów, które związane są z płcią na przykład czym jest bycie dziewczyną lub chłopcem lub pytania o tożsamość. Użyj z innymi kodami, jeśli to zasadne. Zobacz też: YNMF Publikacje o dziewczętach i kobietach dla dzieci i młodzieży, YNMH Publikacje o chłopcach i mężczyznach dla dzieci i młodzieży
1.3
YXD Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – samoświadomość i poczucie własnej wartości
Class here: self-discovery
1.3
YXE Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – emocje, nastroje, uczucia
Stosuj dla publikacji poświęconych rozumieniu lęku, szczęścia, solidarności, smutku itd.
1.3
YXF Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rodzina i problemy rodzinne
Class here: parents & step-parents, siblings, grandparents, relatives, blended families etc
1.3
YXG Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – śmierć i żałoba 1.3
YXH Problemy osobiste i społeczne dzieci i młodzieży – relacje międzyludzkie (poza rodziną)
Use for: relationships within peer or social groups
1.3
YXJ Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – uzależnienia i narkotyki 1.3
YXK Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – niepełnosprawność i specjalne potrzeby 1.3
YXL Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – fizyczne i psychiczne warunki zdrowotne
Do tytułów skierowanych dla dzieci i młodzieży cierpiących lub do książek w których mowa jak radzić sobie z kimś kto choruje
1.2 1.3
YXN Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – rasizm i wielokulturowość 1.3
YXP Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – różnorodność / inkluzywność
Stosuj dla tytułów, które zajmują się tymi tematami lub do historii w których jest zastosowana w treści lub do tych, które ilustrują inkluzywność w kontekście historii
1.3
YXQ Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – przemoc w szkole, presja rówieśnicza 1.3
YXR Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – bezpieczeństwo osobiste
Stosuj dla porad, jak zachowywać się wobec obcych, na ulicy, na temat bezpieczeństwa w domu itd.
1.1 1.3
YXS Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – ucieczka z domu
Stosuj także dla bezdomności
1.1 1.3
YXT Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – wagarowanie i problemy w szkole 1.3
YXV Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – doradztwo zawodowe i dalsze kształcenie, ukończenie szkoły
Stosuj dla tytułów dotyczących pracy, zawodów, kariery przeznaczonych dla młodych odbiorców, ale niemających charakteru edukacyjnego. Zobacz też: YPJV2 Edukacja – administracja w biznesie i administracja biurowa, YPWC9 Edukacja – doświadczenie zawodowe
1.3
YXW Problemy osobiste i zagadnienia społeczne dzieci i młodzieży – pierwsze doświadczenia i dorastanie 1.3
YXZ Publikacje dla dzieci i młodzieży – problemy społeczne

version detail