Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*. Zobacz też:
1.4
YP Materiały edukacyjne
Z kodami YP* stosuj kwalifikatory celu edukacyjnego, gdzie to możliwe; stosuj kody YP* dla materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do górnej granicy wieku obowiązku szkolnego; dla dalszej edukacji (uniwersyteckiej i zawodowej) używaj kategorii innych niż dziecięce. Zobacz też: JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów, JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
1.4
YPZ Edukacja – kompendia i repetytoria
Stosuj dla wszystkich kompendiów, repetytoriów, zestawów ćwiczeń przeznaczonych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w miarę możliwości wskazując kodem YP* temat
1.4
YPZN Edukacja – rozumienie niewerbalne
Use for: material about problem solving using pictures and diagrams, visual reasoning
1.3 1.4
YPZP Edukacja – rozumienie werbalne
Use for: material about problem solving using words and letters
1.3 1.4

version detail