Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*. Zobacz też:
1.4
YP Materiały edukacyjne
Z kodami YP* stosuj kwalifikatory celu edukacyjnego, gdzie to możliwe; stosuj kody YP* dla materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do górnej granicy wieku obowiązku szkolnego; dla dalszej edukacji (uniwersyteckiej i zawodowej) używaj kategorii innych niż dziecięce. Zobacz też: JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów, JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
1.4
YPW Edukacja – przedmioty zawodowe i inne
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPWL Edukacja– wiedza ogólna
Use for: educational material that takes a multi-disciplinary approach to the world the student lives in or teaches pupils general skills or competencies
1.4
YPWL1 Educational: General knowledge
Use for: educational material that gives a broad sweep of general knowledge or culture or teaches cultural awareness and expression
1.4
YPWL2 Educational: Study skills
Use for: general material that teaches skills needed for studying or learning efficiently, such as functional skills, learning techniques, organizational skills, writing techniques, note taking etc
1.4
YPWL3 Educational: Memory skills and creative thinking
Use for: general material that teaches pupils thinking skills, including initiative
1.4
YPWL4 Educational: Social and life skills
Use for: general material that teaches pupils skills for interaction with others or dealing with daily life
1.4

version detail