Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*. Zobacz też:
1.4
YP Materiały edukacyjne
Z kodami YP* stosuj kwalifikatory celu edukacyjnego, gdzie to możliwe; stosuj kody YP* dla materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do górnej granicy wieku obowiązku szkolnego; dla dalszej edukacji (uniwersyteckiej i zawodowej) używaj kategorii innych niż dziecięce. Zobacz też: JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów, JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
1.4
YPW Edukacja – przedmioty zawodowe i inne
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPWC Edukacja – inne przedmioty zawodowe
Stosuj dla przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole nie wyszczególnionych osobno, np. zdrowie i higiena itd.
1.4
YPWC1 Edukacja – zdrowie i opieka społeczna
Stosuj do tekstów dla uczniów w których mowa o zawodach związanych ze zdrowiem i opieką społeczną
1.3
YPWC2 Edukacja – opieka nad dzieckiem/rozwój dziecka
Stosuj do tekstów dla uczniów w których mowa o zawodach związanych z opieką nad dziećmi
1.3
YPWC3 Edukacja – umiejętności sprzedaży i sprzedaży detalicznej
Stosuj do publikacji przeznaczonych dla uczniów
1.3
YPWC4 Edukacja – turystyka
Stosuj do publikacji przeznaczonych dla uczniów dotyczących przemysłu turystycznego. Zobacz też: YPMT4 Edukacja – technologia żywności, gotowanie
1.3 1.4
YPWC5 Edukacja – fryzjerstwo, kosmetyka 1.3
YPWC9 Edukacja – doświadczenie zawodowe
Stosuj do tekstów dla uczniach dotyczących rynku pracy, wymaganych umiejętnościach, stażach
1.3

version detail