Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*. Zobacz też:
1.4
YP Materiały edukacyjne
Z kodami YP* stosuj kwalifikatory celu edukacyjnego, gdzie to możliwe; stosuj kody YP* dla materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do górnej granicy wieku obowiązku szkolnego; dla dalszej edukacji (uniwersyteckiej i zawodowej) używaj kategorii innych niż dziecięce. Zobacz też: JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów, JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
1.4
YPM Edukacja – matematyka, nauki ścisłe i technika
Class here: STEM learning, STEAM education
1.4
YPMT Edukacja – technika
YPMT2 Edukacja – zajęcia praktyczno-techniczne, projektowanie
Stosuj też do tekstów o nauce projektowania przedmiotów
1.3
YPMT3 Edukacja – inżynieria
Stosuj też do inżynierii pojazdów
1.3 1.4
YPMT4 Edukacja – technologia żywności, gotowanie
Stosuj zarówno do odżywiania jak i do przygotowywania posiłków. Zobacz też: YPWC4 Edukacja – turystyka
1.4
YPMT5 Edukacja – elektronika
Dla systemów i technologii, także dla elektryczności.
1.3
YPMT6 Edukacja– informatyka (IT), przetwarzanie danych, teleinformatyka
Stosuj dla programowania i kodowania
1.4
YPMT7 Edukacja – rysunek techniczny 1.3
YPMT8 Edukacja – obróbka drewna, metaloplastyka itp. 1.3

version detail