Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*. Zobacz też:
1.4
YP Materiały edukacyjne
Z kodami YP* stosuj kwalifikatory celu edukacyjnego, gdzie to możliwe; stosuj kody YP* dla materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do górnej granicy wieku obowiązku szkolnego; dla dalszej edukacji (uniwersyteckiej i zawodowej) używaj kategorii innych niż dziecięce. Zobacz też: JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów, JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
1.4
YPJ Edukacja– nauki humanistyczne i społeczne
YPJH Edukacja – historia
Jeśli to zasadne użyj także kwalifikatorów 1* miejsca, 3*chronologicznych i celów edukacyjnych 3*
1.3
YPJJ Edukacja– nauki społeczne, wiedza o społeczeństwie
YPJK Edukacja – medioznawstwo
Stosuj dla podręczników dotyczących filmoznawstwa, nowych mediów, telewizji, komunikacji przy pomocy nowych mediów.
1.3
YPJL Edukacja – filozofia i etyka 1.3
YPJM Edukacja – prawo
Stosuj do materiałów dotyczących nauki prawa na poziomie nauczania dzieci i młodzieży szkolnej
1.3
YPJN Edukacja wiedza o religiach
Zobacz też: YNR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży
YPJT Edukacja – geografia
YPJV Edukacja – podstawy przedsiębiorczości i ekonomia

version detail