Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*. Zobacz też:
1.4
YP Materiały edukacyjne
Z kodami YP* stosuj kwalifikatory celu edukacyjnego, gdzie to możliwe; stosuj kody YP* dla materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do górnej granicy wieku obowiązku szkolnego; dla dalszej edukacji (uniwersyteckiej i zawodowej) używaj kategorii innych niż dziecięce. Zobacz też: JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów, JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
1.4
YPC Edukacja – język, literatura, pisanie i czytanie
Stosuj kwalifikator językowy w miarę potrzeb
1.2
YPCA Edukacja – pierwszy język (ojczysty)
YPCK Edukacja – języki obce nowożytne
Dla wszystkich kodów z grupy YPCK* stosuj kwalifikatory 2* (językowe)
1.4
YPCS Edukacja – języki starożytne i klasyczne
Jeśli to zasadne dopowiadaj kategorie z YPCS* kwalifikatorami językowymi 2*
1.3

version detail