Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*. Zobacz też:
1.4
YP Materiały edukacyjne
Z kodami YP* stosuj kwalifikatory celu edukacyjnego, gdzie to możliwe; stosuj kody YP* dla materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i do górnej granicy wieku obowiązku szkolnego; dla dalszej edukacji (uniwersyteckiej i zawodowej) używaj kategorii innych niż dziecięce. Zobacz też: JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów, JNUM Materiały dydaktyczne dla nauczyciela
1.4
YPA Edukacja– sztuka zagadnienia ogólne
Stosuj kwalifikatory stylu, gdzie to możliwe
YPC Edukacja – język, literatura, pisanie i czytanie
Stosuj kwalifikator językowy w miarę potrzeb
1.2
YPJ Edukacja– nauki humanistyczne i społeczne
YPM Edukacja – matematyka, nauki ścisłe i technika
Class here: STEM learning, STEAM education
1.4
YPW Edukacja – przedmioty zawodowe i inne
Use for: material aimed at pupils in primary or secondary education. Use with: other subject categories to give more precise detail for specialised materials for pupils, especially from the T* section. Use with: appropriate EDUCATIONAL PURPOSE 4* qualifiers
1.4
YPZ Edukacja – kompendia i repetytoria
Stosuj dla wszystkich kompendiów, repetytoriów, zestawów ćwiczeń przeznaczonych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w miarę możliwości wskazując kodem YP* temat
1.4

version detail