Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*. Zobacz też:
1.4
YN Publikacje popularne dla dzieci i młodzieży
Stosuj kody YN* dla książek poświęconych temu co nie zostało sklasyfikowane i nie jest przeznaczone do użytku szkolnego. Stosuj kody YN* same dla literatury faktu lub po kodzie YF* dla fikcji. Dodawaj kwalifikator grupy wiekowej 5A* i ewentualnie inne kwalifikatory
1.4
YNA Publikacje o sztuce i artystach dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory stylu 6*, gdzie to możliwe
1.1
YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
Use for: both individual biographies and works that have multiple biographies of different people, titles about heroes or heroines, inspirational figures
1.1 1.4
YNC Publikacje o muzyce dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory stylu 6*, gdzie to możliwe
1.1
YND Publikacje o teatrze i występach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNF Publikacje o telewizji, video i filmie dla dzieci i młodzieży
Stosuj da publikacji o robieniu filmów i seriali
1.3
YNG Publikacje dla dzieci i młodzieży dotyczące wiedzy o świcie i ciekawostek 1.3
YNH Publikacje na temat historii i przeszłości dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kwalifikatorem miejsca 1* i chronologicznym 3*Dla biografii konkretnych osób stosuj YNB. Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.3
YNJ Publikacje o wojnie, bitwach i siłach zbrojnych dla dzieci i młodzieży
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate. Zobacz też: YXZW Problemy społeczne dzieci i młodzieży – wojna i konflikty zbrojne
1.3
YNK Publikacje o pracy i społeczeństwie dla dzieci i młodzieży
Class here: business, the world of work, working or different jobs, specific professions, daily life, everyday occurrences
1.4
YNL Publikacje o literaturze, książkach i pisarzach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNM Publikacje o konkretnych miejscach i ludziach dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kwalifikatorem miejsca- jeśli to zasadne
1.3
YNN Publikacje o przyrodzie, zwierzętach i świecie natury dla dzieci i młodzieży 1.1
YNP Publikacje o praktycznych zainteresowaniach dla dzieci i młodzieży
Use for: general works on making and doing things, practical ideas, hackerspace / makerspace ideas. Zobacz też: YNT Publikacje o nauce i technice dla dzieci i młodzieży, YPAK Edukacja – rękodzieło
1.4
YNQ Kuby młodzieżowe, stowarzyszenia, grupy i organizacje w kontekście dzieci i młodzieży
Stosuj dla harcerstwa, skautingi itp.
1.3
YNR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży
Use all YNR* codes for: works about schools of thought, belief systems, spiritual traditions, religion or stories from that religious tradition. Use with: other Y* codes and 5PG* INTEREST Qualifiers as appropriate. Zobacz też: YPJN* Edukacja wiedza o religiach i podkategoriami, YXZR Problemy społeczne dzieci i młodzieży – problemy religijne
1.4
YNT Publikacje o nauce i technice dla dzieci i młodzieży
Stosuj do ogólnych prac dotyczących nauki, w tym pomysłów na projekty, eksperymentów itp.
1.3
YNU Humor i dowcipy dla dzieci i młodzieży 1.1
YNV Hobby, gry, zabawy i zabawki dla dzieci i młodzieży 1.1
YNW Publikacje o sporcie i rekreacji dla dzieci i młodzieży
Stosuj do wydarzeń sportowych, jeśli to zasadne stosuj inne kody YNW*
1.4
YNX Publikacje o niewyjaśnionych zjawiskach i tajemnicach dla dzieci i młodzieży 1.1

version detail