Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Y Publikacje dla dzieci i młodzieży, edukacja
Stosuj z kodami Y* a także odpowiednim oznaczeniem poziomu i wieku czytelnika 5A*
1.3
YN Publikacje popularne dla dzieci i młodzieży
Stosuj kody YN* dla książek poświęconych temu co nie zostało sklasyfikowane i nie jest przeznaczone do użytku szkolnego. Stosuj kody YN* same dla literatury faktu lub po kodzie YF* dla fikcji. Dodawaj kwalifikator grupy wiekowej 5A* i ewentualnie inne kwalifikatory
1.3
YNA Publikacje o sztuce i artystach dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory stylu 6*, gdzie to możliwe
1.1
YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży 1.1
YNC Publikacje o muzyce dla dzieci i młodzieży
Stosuj kwalifikatory stylu 6*, gdzie to możliwe
1.1
YND Publikacje o teatrze i występach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNF Publikacje o telewizji, video i filmie dla dzieci i młodzieży
Stosuj da publikacji o robieniu filmów i seriali
1.3
YNG Publikacje dla dzieci i młodzieży dotyczące wiedzy o świcie i ciekawostek 1.3
YNH Publikacje na temat historii i przeszłości dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kwalifikatorem miejsca 1* i chronologicznym 3*Dla biografii konkretnych osób stosuj YNB. Zobacz też: YNB Biografie i autobiografie dla dzieci i młodzieży
1.3
YNJ Publikacje o wojnie, bitwach i siłach zbrojnych dla dzieci i młodzieży
Use with: PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate. Zobacz też: YXZW Problemy społeczne dzieci i młodzieży – wojna i konflikty zbrojne
1.3
YNK Publikacje o pracy i społeczeństwie dla dzieci i młodzieży 1.1
YNL Publikacje o literaturze, książkach i pisarzach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNM Publikacje o konkretnych miejscach i ludziach dla dzieci i młodzieży
Stosuj z kwalifikatorem miejsca- jeśli to zasadne
1.3
YNN Publikacje o przyrodzie, zwierzętach i świecie natury dla dzieci i młodzieży 1.1
YNP Publikacje o praktycznych zainteresowaniach dla dzieci i młodzieży 1.1
YNQ Kuby młodzieżowe, stowarzyszenia, grupy i organizacje w kontekście dzieci i młodzieży
Stosuj dla harcerstwa, skautingi itp.
1.3
YNR Publikacje o religiach i wierzeniach dla dzieci i młodzieży
Zobacz też: YXZR Problemy społeczne dzieci i młodzieży – problemy religijne, YPJN* Edukacja wiedza o religiach i podkategoriami
1.1
YNT Publikacje o nauce i technice dla dzieci i młodzieży
Stosuj do ogólnych prac dotyczących nauki, w tym pomysłów na projekty, eksperymentów itp.
1.3
YNU Humor i dowcipy dla dzieci i młodzieży 1.1
YNV Hobby, gry, zabawy i zabawki dla dzieci i młodzieży 1.1
YNW Publikacje o sporcie i rekreacji dla dzieci i młodzieży
Stosuj do wydarzeń sportowych, jeśli to zasadne stosuj inne kody YNW*
1.3
YNX Publikacje o niewyjaśnionych zjawiskach i tajemnicach dla dzieci i młodzieży 1.1

version detail