Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
W Lifestyle, hobby i rozrywka
Stosuj kody W dla publikacji popularnych dla nieprofesjonalistów; używaj kodów A, K, P, R, T dla publikacji akademickich i specjalistycznych
1.4
WG Publikacje popularne na temat transportu
Zobacz też: KNG Przemysł transportowy, TR* Inżynieria transportu i podkategoriami
WGG Publikacje popularne na temat statków i łodzi
Class here: inland waterways and ocean-going craft. Zobacz też: NHTM Historia morska, SPN* Żeglarstwo, wioślarstwo i sporty motorowodne: sport i rekreacja i podkategoriami
1.3
WGGB Łodzie
Stosuj dla łodzi wiosłowych, barek, luksusowych jachtów, łodzi mieszkalnych. Głównie dla łodzi zaprojektowanych do żeglugi śródlądowej lub wód przybrzeżnych
1.3
WGGD Statki: statki rejsowe i inne statki oceaniczne
Stosuj dla tekstów o statkach wycieczkowych, fregatach, żaglowcach. Stosuj dla tekstów o historii statków, firm związanych z branżą itp.
1.3
WGGP Statki i łodzie: certyfikaty i licencje
Stosuj dla certyfikatów do prowadzenia małych łodzi motorowych, uprawnień amatorskich do żeglugi itp. Zobacz też: TRLN Nawigacja i żegluga, TRLT Zawody w marynarce i żegludze
1.3
WGGV Budowa i konserwacja łodzi
Zobacz też: TRL* Inżynieria budowy statków i podkategoriami

version detail