Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
V Zdrowie, relacje międzyludzkie i rozwój osobisty
Use all V* codes for: general adult titles. DO NOT USE: code ‘V’ itself, but select specific categories from section V*. Use all V* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular INTEREST 5* Qualifiers. Prefer: codes from C*, J*, K*, L*, M*, Q*, R* for specialist works
1.4
VS Samodzielne rozwiązywanie problemów, rozwój osobisty i praktyczne porady
Stosuj kod VS* dla publikacji popularnych przeznaczonych dla nieprofesjonalistów; dla prac akademickich i specjalistycznych stosuj kody C, J, K, L, Q, R
1.3
VSP Psychologia popularna
Zobacz też: QDX Filozofia w ujęciu popularnym
VSPD Uważna obecność (mindfulness)
Stosuj dla terapii opartej na medytacji i działaniach pokrewnych
1.2
VSPM Asertywność, motywacja i poczucie własnej wartości i pozytywne nastawienie psychiczne 1.3
VSPP Personality traits
Class here: personality tests, extroverts, introverts, empaths, highly sensitive persons, highly gifted persons etc. Use for: works aimed at a general audience that explore different personality traits and types.
See also: JMS Psychology: the self, ego, identity, personality
1.4
VSPT Ćwiczenie pamięci i technik myślenia
Stosuj też dla testów inteligencji do samodzielnego wykonania
1.4
VSPX Programowanie neurolingwistyczne (NLP)

version detail