Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
T Technika, inżynieria i rolnictwo, procesy przemysłowe
Stosuj dla adekwatnych umiejętności i zawodów
1.4
TV Rolnictwo
Zobacz też: KCVD Ekonomia rolnictwa, KNA Rolnictwo i podstawowe gałęzie przemysłu
TVB Agronomia
TVD Inżynieria agronomiczna i maszyny rolnicze
Zobacz też: WGCT Publikacje popularne na temat traktorów i pojazdów rolniczych
TVF Rolnictwo zrównoważone
TVG Rolnictwo organiczne
TVH Hodowla zwierząt
Class here: animal care, livestock farming and management. Zobacz też: WNF Publikacje popularne na temat zwierząt hodowlanych
1.4
TVK Hodowla zbóż
TVM Małe gospodarstwa rolne
TVP Kontrola szkodników
Stosuj dla wykorzystania pestycydów i herbicydów w rolnictwie
TVQ Rolnictwo tropikalne
TVR Leśnictwo i gospodarka leśna
Stosuj dla tekstów dotyczących hodowli, zarządzania, ochrony, użytkowania i urządzania lasów i powiązanych zasobów. Zobacz też: KNAL Leśnictwo, TDPJ Drewno i obróbka drewna
1.4
TVS Ogrodnictwo (działalność zarobkowa)
Stosuj dla drobnego ogrodnictwa komercyjnego, kwiaciarstwa. Zobacz też: WM* Ogrodnictwo i podkategoriami
TVT Hodowle wodne, hodowla ryb
TVU Rolnictwo miejskie
Stosuj z kodem TVH (hodowla zwierząt) lub innymi kodami TV*, jeśli to zasadne
1.3

version detail