Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
T Technika, inżynieria i rolnictwo, procesy przemysłowe
Stosuj dla adekwatnych umiejętności i zawodów
1.4
TH Energetyka i inżynieria energetyczna
THF Technologia paliw kopalnych
THK Inżynieria energii atomowej
THN Procesy przekazywania ciepła
Stosuj dla chłodnictwa, klimatyzacji przemysłowej, pomp ciepła. Zobacz też: TNKH Ogrzewanie, oświetlenie, wentylacja
1.3
THR Inżynieria elektryczna
THV Alternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie
Stosuj tutaj energię wiatrową, energię wody, energię pływów i fal, energię geotermalną, biogaz itp. Zobacz też: RNU Stabilność ekosystemów
1.4
THY Wytwarzanie, dystrybucja i magazynowanie energii oraz mocy
Stosuj dla sieci przesyłowych, elektrowni, zastosowań energii, przekształcania i przechowywania energii, w tym dla ogniw paliwowych i technologii baterii
1.2

version detail