Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
R Geografia, nauki o ziemi, środowisko, planowanie przestrzeni
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RN Środowisko naturalne
Class here: Environmental science. Zobacz też: TQ* Ochrona i inżynieria środowiska i podkategoriami
1.4
RNA Myśl ekologiczna i ideologie ekologiczne
Stosuj dla ekocentryzmu, technocentryzmu, ekologii głębokiej, ekofeminizmu. Zobacz też: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNB Organizacje ochrony środowiska naturalnego
Zobacz też: JPFA Green politics / ecopolitics / environmentalism
RNC Ekologia stosowana
Stosuj dla publikacji z ujęciem globalnym lub problemowym zagadnień środowiskowych. Zobacz też: PSAF Ekologia, biosfera
RND Polityka i protokoły w ochronie środowiska
Use with: JPQB or JPRB codes as appropriate. Zobacz też: KCVG Ekonomia środowiska
1.4
RNF Zarządzanie ochroną środowiska
Stosuj z kodem z RBK* lub EGB* dla wskazania konkretnego środowiska
1.2
RNH Gospodarowanie odpadami
Stosuj dla recyclingu i biodegradowalności. Zobacz też: TQSR Składowanie i neutralizacja odpadów
RNK Ochrona środowiska
RNP Zanieczyszczenie i zagrożenia dla środowiska
Class here: plastic waste, air pollution, water pollution, over-consumption. Zobacz też: TQK Kontrola zanieczyszczeń
1.4
RNQ Problematyka nuklearna
RNR Katastrofy naturalne
Class here: Earthquakes, volcanic eruptions, floods, mudslides, hurricanes and cyclones, tornados, tsunamis, droughts, wildfires, etc. Zobacz też: JBFF Społeczne skutki katastrof
1.4
RNT Aspekty społeczne ochrony środowiska
RNU Stabilność ekosystemów
Zobacz też: TBR Technologia średniozaawansowana, THV Alternatywne i odnawialne źródła energii i ich technologie, VSZ Samowystarczalność i ekologiczny styl życia

version detail