Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
R Geografia, nauki o ziemi, środowisko, planowanie przestrzeni
RB Nauki o ziemi
Stosuj kody RB* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów WN* dla publikacji skierowanych do nieprofesjonalistów. Zobacz też: RGB* Geografia fizyczna i topografia i podkategoriami, WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
1.3
RBG Geologia, geomorfologia, litosfera
Zobacz też: PHVG Geofizyka
1.2
RBGB Sedymentologia i gleboznawstwo
Zobacz też: PNC Chemia środowiska, TNCC Mechanika gleby i skał, TVBP Gleboznawstwo i zarządzanie gruntami
1.2
RBGD Geomorfologia i geologiczne procesy powierzchniowe
Stosuj też dla erozji, glacjologii
1.2
RBGF Geologia historyczna
Stosuj też dla płyt tektonicznych, wędrówki kontynentów
RBGG Petrologia, petrografia i mineralogia 1.2
RBGH Stratygrafia
RBGK Geochemia
Zobacz też: PNC Chemia środowiska, PNV Chemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych
RBGL Geologia ekonomiczna
Stosuj dla wydobycia ropy naftowej i kopalni

version detail