Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
R Geografia, nauki o ziemi, środowisko, planowanie przestrzeni
Use all R* codes for: academic, technical, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘R’ itself, but select specific categories from section R*. Use all R* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* Qualifiers
1.4
RB Nauki o ziemi
Stosuj kody RB* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów WN* dla publikacji skierowanych do nieprofesjonalistów. Zobacz też: RGB* Geografia fizyczna i topografia i podkategoriami, WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
1.3
RBG Geologia, geomorfologia, litosfera
Zobacz też: PHVG Geofizyka, RGB Geografia fizyczna i topografia
1.2
RBGB Sedymentologia i gleboznawstwo
Zobacz też: PNC Chemia środowiska, TNCC Mechanika gleby i skał, TVBP Gleboznawstwo i zarządzanie gruntami
1.2
RBGD Geomorfologia i geologiczne procesy powierzchniowe
Stosuj też dla erozji, glacjologii. Zobacz też: RGB Geografia fizyczna i topografia
1.2
RBGF Geologia historyczna
Stosuj też dla płyt tektonicznych, wędrówki kontynentów
1.4
RBGG Petrologia, petrografia i mineralogia 1.2
RBGH Stratygrafia
RBGK Geochemia
Zobacz też: PNC Chemia środowiska, PNV Chemia minerałów, kryształów i kamieni szlachetnych
RBGL Geologia ekonomiczna
Stosuj dla wydobycia ropy naftowej i kopalni

version detail