Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
Q Filozofia i religia
Use all Q* codes for: academic, specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘Q’ itself, but select specific categories from section Q*. QRA* and QRV* codes should be used with other QR* codes to denote which particular religion. Zobacz też: VX* Umysł, ciało, duch i podkategoriami
1.4
QD Filozofia
QDH Historia filozofii, tradycje filozoficzne
Class here: History of Philosophy. Use all QDH* codes with: other Q* codes, relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
QDHA Filozofia starożytna
Class here: Socrates, Plato, Aristotle, Pythagoras, Pre-Socratic and Hellenistic philosophy, Stoicism, Sophism, Cynicism, Epicureanism etc and associated schools of thought
1.4
QDHC Filozofia Wschodniej Azji i Indii
Zobacz też: QRRL1 Konfucjanizm, QRRL5 Taoizm
QDHF Filozofia średniowieczna
Stosuj dla filozofii scholastycznej, Tomasza z Akwinu itd. Zobacz też:
1.4
QDHH Filozofia humanistyczna
Stosuj dla renesansu, humanizmu, Erazma z Rotterdamu. Zobacz też: QRYA Humanistyczne i świeckie alternatywy dla religii
1.2 1.3
QDHK Filozofia islamska i arabska
Zobacz też: QRP* Islam i podkategoriami
QDHL Jewish philosophy
Class here: Maimonides
1.4
QDHM Filozofia zachodnia – oświecenie
Class here: Empiricism, Rationalism, Descartes to Kant
QDHP African philosophy
Class here: Africana philosophy and critical theory
1.4
QDHR Filozofia nowożytna – od XIX wieku
Class here: Post-Kantian philosophy, Continental philosophy, Critical theory. Use for: works about either Modern (c 17th to early 20th century) or Contemporary (20th and 21st century) philosophy from the ‘Western’ tradition
1.4

version detail