Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
P Matematyka i nauki ścisłe
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologia / Nauki o życiu
Stosuj kody PS* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; kody WN* stosuj dla historii naturalnej itd. i z przeznaczeniem dla czytelnika nieprofesjonalnego. Zobacz też: WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
PSV Zoologia
Zobacz też: WNC Publikacje popularne na temat dzikiej przyrody
PSVA Zoologia: bezkręgowce
Stosuj dla: pierścienic, wijów, szkarłupni (rozgwiazd, jeżowców), meduz. Zobacz też: WNCN Publikacje popularne na temat motyli i innych owadów oraz pająków
1.3
PSVC Biologia ryb (ichtiologia)
Zobacz też: WNCS Publikacje popularne na temat organizmów wodnych
PSVF Biologia płazów i gadów (herpetologia)
Zobacz też: WNCK Publikacje popularne na temat płazów i gadów
PSVJ Biologia ptaków (ornitologia)
Zobacz też: WNCB Publikacje popularne na temat ptaków i obserwacji ptaków
PSVM Biologia ssaków (teriologia)
Zobacz też: WNCF Publikacje popularne na temat ssaków
1.3
PSVP Etologia i zachowanie zwierząt 1.3

version detail