Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
P Matematyka i nauki ścisłe
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologia / Nauki o życiu
Stosuj kody PS* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; kody WN* stosuj dla historii naturalnej itd. i z przeznaczeniem dla czytelnika nieprofesjonalnego. Zobacz też: WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
PSA Nauki o życiu – zagadnienia ogólne
PSAB Taksonomia i systematyka
PSAD Bioetyka
Stosuj dla tematów związanych z etyką badań w biologii i medycynie. Zobacz też: JBFV Problemy i debaty etyczne, MBDC Etyka medyczna i odpowiedzialność zawodowa lekarzy
1.2
PSAF Ekologia, biosfera
Stosuj dla wyczerpujących publikacji naukowych, obiektywnych i obszernych prac dot. organizmów żywych i ich związków ze środowiskiem. Zobacz też: RNC Ekologia stosowana
PSAG Ksenobiotyki
PSAJ Ewolucjonizm
PSAK Genetyka (niemedyczna)
Stosuj też dla DNA, genomu itd. Zobacz też: MFN Genetyka medyczna, TCBG Inżynieria genetyczna
PSAN Neurobiologia
Stosuj kod MKMT6 „Terapia poznawczo-behawioralna” dla terapeutycznych aspektów neurobiologii. Zobacz też: GTK Kognitywistyka, MKJ Neurologia i neurofizjologia, MKMT6 Terapia poznawczo-behawioralna
1.1
PSAX Biologia obliczeniowa, bioinformatyka
Zobacz też: MBF Informatyka w medycynie

version detail