Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
P Matematyka i nauki ścisłe
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PS Biologia / Nauki o życiu
Stosuj kody PS* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; kody WN* stosuj dla historii naturalnej itd. i z przeznaczeniem dla czytelnika nieprofesjonalnego. Zobacz też: WN* Publikacje popularne – przyroda i podkategoriami
PSA Nauki o życiu – zagadnienia ogólne
PSB Biochemia
Stosuj dla immunologii biochemicznej, toksykologii (w ujęciu niemedycznym), enzymologii, lipidologii itd.
PSC Biologia rozwoju
PSD Biologia molekularna
PSE Biologia chemiczna
Stosuj dla biologii syntetycznej
1.1
PSF Biologia komórkowa (cytologia)
PSG Mikrobiologia (niemedyczna)
Stosuj dla biologii pierwotniaków, bakteriologii, wirologii i parazytologii (w ujęciu niemedycznym)
PSP Hydrobiologia
Zobacz też: RBK Hydrologia
PSQ Mikologia
Stosuj dla porostów
1.3
PST Botanika
PSV Zoologia
Zobacz też: WNC Publikacje popularne na temat dzikiej przyrody
PSX Biologia człowieka

version detail