Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
P Matematyka i nauki ścisłe
Use all P* codes for: mostly academic, technical and specialist titles and some general adult works. Qualifiers are mostly not required with P* codes. DO NOT USE: code ‘P’ itself, but select specific categories from section P*. Prefer: WN* codes for general interest adult titles where appropriate
1.4
PD Nauki ścisłe
Use for: the natural sciences as well as general works on the different branches of science. Use with: other subject codes as appropriate
1.4
PDA Filozofia nauki
PDC Nomenklatura i klasyfikacja w nauce
PDD Standardy i pomiary naukowe
PDE Matematyka w naukach przyrodniczych
Zobacz też: PBW Matematyka stosowana
PDG Przemysłowe zastosowania badań naukowych i innowacje technologiczne
PDJ Regulacje dotyczące prowadzenia badań i doświadczeń
Stosuj dla publikacji przeznaczonych dla naukowców (przepisów prawa i innych zarządzeń). Używaj z innymi kodami P* dla wskazania konkretnej dziedziny. Zobacz też: LNDB8 Prawo dotyczące badań naukowych i szkolnictwa wyższego
1.1 1.3
PDK Finansowanie i polityk względem nauki
PDM Badania naukowe
PDN Wyposażenie, technologie i doświadczenia naukowe
PDR Wpływ nauki i techniki na społeczeństwo
Stosuj z właściwymi kodami J*, gdzie tylko to możliwe. Zobacz też: JBFV5 Problemy etyczne – postęp nauki, techniki i medycyny, UBJ Aspekty etyczne i społeczne technologii informacyjnej (IT)
1.4
PDT Nanonauka
Stosuj dla nauki o nanomateriałach i ich syntezy oraz dla chemii nanocząstek. Zobacz też: TBN Nanotechnologia
1.1 1.3
PDX Historia nauki
Zobacz też: TBX Historia inżynierii i techniki
PDZ Popularyzacja nauki
Stosuj z innymi kodami P* dla wskazania dziedziny. Zobacz też: WNW* Publikacje popularne na temat historii naturalnej Ziemi i podkategoriami, WNX Publikacje popularne na temat astronomii i kosmosu

version detail