Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
N Historia i archeologia
Use all N* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘N’ itself, but select specific categories from section N*. Use all N* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. A History work will usually need more than one subject category, from either History or non-History subjects to give greater detail, for example categories from Social Sciences (J*) with NHTB
1.4
NH Historia
Stosuj dla ogólnych opracowań. Używaj z odpowiednią kategorią Tematu, ale preferuj ,historię’ kategorii z tego samego przedmiotu, jeśli istnieją, np. PDX Historia nauki, Historia religii QRAX lub Historia ekonomiczna KCZ. Stosuj z (wszystkie kody NH *) innymi kodami tematów, aby podać więcej szczegółów, a także z kwalifikatorem miejsca 1 * i / lub chronologicznym 3 * w zależności od potrzeb
1.4
NHW Historia militarna
Ze wszystkimi kodami NHW* stosuj odpowiednie kwalifikatory miejsca i chronologiczne. Zobacz też: JW* Działania wojenne i obronność i podkategoriami
NHWA Dawna sztuka wojenna
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3 * jeśli to zasadne
1.3
NHWD Medieval warfare (predating gunpowder warfare)
Use for: works that look at warfare post-antiquity, usually periods of greater use of mounted cavalry, and technologies such as the stirrup, or heavily armoured knights or castles, but prior to modern technologies such as gunpowder warfare. Use with: relevant PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers as appropriate
1.4
NHWF Wczesnonowożytna sztuka wojenna (w tym po wynalezieniu broni palnej)
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* jeśli to zasadne
1.4
NHWL Nowożytna sztuka wojenna
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.4
NHWR Wojny i kampanie
Używaj z kwalifikatorem miejsca 1 * i chronologicznym 3* – jeśli to zasadne
1.4

version detail