Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
N Historia i archeologia
Use all N* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘N’ itself, but select specific categories from section N*. Use all N* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular PLACE 1* and TIME PERIOD 3* Qualifiers. A History work will usually need more than one subject category, from either History or non-History subjects to give greater detail, for example categories from Social Sciences (J*) with NHTB
1.4
NH Historia
Stosuj dla ogólnych opracowań. Używaj z odpowiednią kategorią Tematu, ale preferuj ,historię’ kategorii z tego samego przedmiotu, jeśli istnieją, np. PDX Historia nauki, Historia religii QRAX lub Historia ekonomiczna KCZ. Stosuj z (wszystkie kody NH *) innymi kodami tematów, aby podać więcej szczegółów, a także z kwalifikatorem miejsca 1 * i / lub chronologicznym 3 * w zależności od potrzeb
1.4
NHA Teoria i metodologia badań historycznych
NHB Historia powszechna
Stosuj dla tytułów, które dotyczą historii światowej, mają charakter ogólny i które nie pasują do bardziej precyzyjnych kategorii. Aby doprecyzować temat użyj z odpowiednią kategorią tematyczną, jeśli to możliwe wybieraj kategorie szczegółowe
1.4
NHC Historia starożytna
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami miejsca i chronologicznymi
1.4
NHD Historia Europy
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHF Historia Azji
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHG Historia Bliskiego Wschodu
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHH Historia Afryki
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHK Historia obu Ameryk
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHM Historia Australazji i Pacyfiku
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHQ Historia poszczególnych obszarów
Stosuj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi i miejsca
1.4
NHT Wydarzenia i tematy historyczne
Stosuj kody NHT* w miarę możliwości; używaj z odpowiednimi kwalifikatorami chronologicznymi 3* i miejsca1 * – jeśli to zasadne. Zobacz też:
1.3
NHW Historia militarna
Ze wszystkimi kodami NHW* stosuj odpowiednie kwalifikatory miejsca i chronologiczne. Zobacz też: JW* Działania wojenne i obronność i podkategoriami

version detail