Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
M Medycyna i opieka zdrowotna
Use all M* codes for: academic, technical and specialist healthcare and medical material only. Use with: Qualifiers NOT generally required and NOT usually mixed with other Subject codes. Prefer: V* codes for health topics aimed at a broad general adult audience
1.4
MB Medycyna – zagadnienia ogólne
MBN Zdrowie publiczne i profilaktyka medyczna
MBNC Badania przesiewowe
Stosuj dla tekstów o masowych badaniach przesiewowych o wysokim stopniu ryzyka lub selektywnych badaniach przesiewowych populacji lub grup
1.3
MBNH Zdrowie publiczne i edukacja zdrowotna
Stosuj dla publikacji specjalistycznych i profesjonalnych na temat edukacji zdrowotnej, edukacji pacjenta, szkoleń dla specjalistów w dziedzinie edukacji zdrowotnej
1.3
MBNK Szczepienia ochronne 1.3
MBNS Epidemiologia i statystyka medyczna
Class here: works that deal with applications of statistics to medicine and the health sciences or with the study of the incidence, distribution, and possible control of diseases (both epidemic and disease in general) and other non-disease, health-related conditions
1.4

version detail