Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
L Prawo
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Zobacz też:
1.4
LB Prawo międzynarodowe
LBB Prawo międzynarodowe publiczne
LBBC Prawo międzynarodowe publiczne – traktaty i inne źródła prawa
LBBD Prawo międzynarodowe publiczne – prawo dyplomatyczne
LBBF Prawo międzynarodowe publiczne – jurysdykcje i immunitety
LBBJ Prawo międzynarodowe publiczne – terytorium i państwowość
LBBK Prawo międzynarodowe publiczne – prawo morza
Stosuj dla prawa dotyczącego granic morskich, zasobów itd. w odniesieniu do suwerennych państw. Zobacz też: LBDM Prawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie, LNCB5 Prawo transportu morskiego
LBBL Prawo międzynarodowe publiczne – zdrowie
LBBM Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe
LBBP Prawo międzynarodowe publiczne – środowisko naturalne
LBBQ Prawo międzynarodowe publiczne – administracja
LBBR Prawo międzynarodowe publiczne – prawa człowieka
Class here: substantive rights and inalienable rights in International Law
1.4
LBBS Prawo międzynarodowe publiczne – prawo konfliktów zbrojnych
Stosuj też dla uchodźctwa
LBBU Prawo międzynarodowe publiczne – organizacje i instytucje międzynarodowe
LBBV Prawo międzynarodowe publiczne – odpowiedzialność państw i innych podmiotów
LBBZ Prawo międzynarodowe publiczne – karne

version detail