Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
L Prawo
LB Prawo międzynarodowe
LBB Prawo międzynarodowe publiczne
LBBC Prawo międzynarodowe publiczne – traktaty i inne źródła prawa
LBBD Prawo międzynarodowe publiczne – prawo dyplomatyczne
LBBF Prawo międzynarodowe publiczne – jurysdykcje i immunitety
LBBJ Prawo międzynarodowe publiczne – terytorium i państwowość
LBBK Prawo międzynarodowe publiczne – prawo morza
Stosuj dla prawa dotyczącego granic morskich, zasobów itd. w odniesieniu do suwerennych państw. Zobacz też: LBDM Prawo międzynarodowe – transport i handel: prawo morskie, LNCB5 Prawo transportu morskiego
LBBL Prawo międzynarodowe publiczne – zdrowie
LBBM Prawo międzynarodowe publiczne – gospodarcze i handlowe
LBBP Prawo międzynarodowe publiczne – środowisko naturalne
LBBQ Prawo międzynarodowe publiczne – administracja
LBBR Prawo międzynarodowe publiczne – prawa człowieka
LBBS Prawo międzynarodowe publiczne – prawo konfliktów zbrojnych
Stosuj też dla uchodźctwa
LBBU Prawo międzynarodowe publiczne – organizacje i instytucje międzynarodowe
LBBV Prawo międzynarodowe publiczne – odpowiedzialność państw i innych podmiotów
LBBZ Prawo międzynarodowe publiczne – karne

version detail