Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
K Ekonomia, finanse, biznes i zarządzanie
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KN Przemysł i usługi
Stosuj dla (wszystkie kody KN *) badań całych sektorów lub prac, które analizują aspekty tych tematów z perspektywy biznesu lub studiów przemysłowych
1.3
KNA Rolnictwo i podstawowe gałęzie przemysłu
Stosuj dla ogólnych prac w tych sektorach lub branżach, które nie mają własnych oddzielnych kodów. Zobacz też: KCVD Ekonomia rolnictwa
1.3
KNAC Agriculture, agribusiness and food production industries
Use for: titles about the agriculture and food production sector from a business or industrial studies perspective.
See also: TV* Agriculture and farming and its subcategories
1.3
KNAF Rybołówstwo i branże pokrewne
Stosuj dla przemysłu wielorybniczego. Dla tytułów dotyczących sektora rybołówstwa z perspektywy biznesowej lub badań przemysłowych. Zobacz też: TVT Hodowle wodne, hodowla ryb
1.3
KNAL Leśnictwo
Stosuj dla tytułów dotyczących przemysłu lub branży związanej z lasem – jego sadzeniem, zarządzaniem, wykorzystywaniem, konserwacją i odtwarzaniem oraz do powiązanych zasobów. Zobacz też: TDPJ Drewno i obróbka drewna, TVR Leśnictwo i gospodarka leśna
1.3
KNAT Przemysły wydobywcze
Stosuj dla wydobywania, wiercenia, pogłębiania. Tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Zobacz też: RBGL Geologia ekonomiczna, TTU Inżynieria górnicza i wydobywcza
1.3

version detail