Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
K Ekonomia, finanse, biznes i zarządzanie
KN Przemysł i usługi
Stosuj dla (wszystkie kody KN *) badań całych sektorów lub prac, które analizują aspekty tych tematów z perspektywy biznesu lub studiów przemysłowych
1.3
KNA Rolnictwo i podstawowe gałęzie przemysłu
Stosuj dla ogólnych prac w tych sektorach lub branżach, które nie mają własnych oddzielnych kodów. Zobacz też: KCVD Ekonomia rolnictwa
1.3
KNAC Agriculture, agribusiness & food production industries
Use for: titles about the agriculture & food production sector from a business or industrial studies perspective. See also: TV* Agriculture & farming and its subcategories
1.3
KNAF Rybołówstwo i branże pokrewne
Stosuj dla przemysłu wielorybniczego. Dla tytułów dotyczących sektora rybołówstwa z perspektywy biznesowej lub badań przemysłowych. Zobacz też: TVT Hodowle wodne, hodowla ryb
1.3
KNAL Leśnictwo
Stosuj dla tytułów dotyczących przemysłu lub branży związanej z lasem – jego sadzeniem, zarządzaniem, wykorzystywaniem, konserwacją i odtwarzaniem oraz do powiązanych zasobów. Zobacz też: TVR Leśnictwo i gospodarka leśna, TDPJ Drewno i obróbka drewna
1.3
KNAT Przemysły wydobywcze
Stosuj dla wydobywania, wiercenia, pogłębiania. Tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Zobacz też: TTU Inżynieria górnicza i wydobywcza, RBGL Geologia ekonomiczna
1.3

version detail