Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
K Ekonomia, finanse, biznes i zarządzanie
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KN Przemysł i usługi
Stosuj dla (wszystkie kody KN *) badań całych sektorów lub prac, które analizują aspekty tych tematów z perspektywy biznesu lub studiów przemysłowych
1.3
KNA Rolnictwo i podstawowe gałęzie przemysłu
Stosuj dla ogólnych prac w tych sektorach lub branżach, które nie mają własnych oddzielnych kodów. Zobacz też: KCVD Ekonomia rolnictwa
1.3
KNB Przemysł energetyczny i media (infrastruktura)
Stosuj dla tytułów traktujących o problemie z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Zobacz też: TH* Energetyka i inżynieria energetyczna i podkategoriami
1.3
KND Przemysł przetwórczy
Stosuj dla prac ogólnych dotyczących wszelkich typów przetwórstwa. Z perspektywy biznesowej lub przemysłowej. Zobacz też: TDP* Inne technologie przetwórcze i wytwórcze i podkategoriami
1.3
KNG Przemysł transportowy
Stosuj dla: wszelkich typów transportu – drogowego, morskiego, szynowego, powietrznego itd. Użyj dla prac, które patrzą na te sektory z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Stosuj z kodami WG *, aby wskazać rodzaj pojazdu, jeśli jest to właściwe. Zobacz też: KNDR Przemysł wytwarzający środki transportu, TR* Inżynieria transportu i podkategoriami, WG* Publikacje popularne na temat transportu i podkategoriami
1.3
KNJ Przemysł ciężki
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych.
1.3
KNP Handel hurtowy i detaliczny
Stosuj dla prac o dystrybucji, magazynowaniu, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Zobacz też: KJMV9 Zarządzanie logistyką i dystrybucją
1.3
KNS Działalność usługowa
Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Zobacz też: TTVC Hotelarstwo i turystyka – zawody
1.3
KNT Media, rozrywka i komunikacja
Stosuj też dla przemysłu telekomunikacyjnego, pocztowego itd. Stosuj dla prac, które poruszają temat z perspektywy biznesu lub badań przemysłowych. Zobacz też: GTC Teoria komunikacji, JBCT Medioznawstwo
1.3
KNV Służba cywilna i sektor publiczny
Zobacz też: JPP Administracja publiczna
KNX Stosunki między pracodawcą i pracownikami, BHP
Stosuj dla: związków zawodowych, strajków, arbitrażu i negocjacji, zagadnień BHP. Używaj dla wszystkich gałęzi przemysłu (nie tylko wytwórczego czy ciężkiego)
1.3

version detail