Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
K Ekonomia, finanse, biznes i zarządzanie
Use all K* codes for: specialist (professional and academic) and general adult titles, but see also VS* codes for practical approaches to many topics. Use all K* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
KJ Biznes i zarządzanie
Stosuj kody KJ* dla publikacji akademickich, specjalistycznych i fachowych; używaj kodów VS* dla poradników praktycznych dla nieprofesjonalistów
KJB Nauka o przedsiębiorczości
KJC Strategie biznesowe
KJD Innowacje biznesowe
Use for: works on business and the effect of new technologies, strategies, innovation in business. Zobacz też: KJH Przedsiębiorczość
1.4
KJE Aspekty biznesowe handlu elektronicznego
Class here: electronic commerce, internet commerce. Use for: works about the buying and selling of goods or services using the internet, and the transfer of money and data to execute these transactions. Zobacz też: KJSG Marketing internetowy
1.4
KJF Konkurencja w biznesie
KJG Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu
KJH Przedsiębiorczość
KJJ Biznes a środowisko, biznes ekologiczny
KJK Międzynarodowy biznes
KJL Konsulting
Stosuj tutaj: uzyskiwanie lub udzielanie porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, w tym uzyskiwanie dotacji, dotacji, finansowanie badań
1.3
KJM Zarządzanie i techniki zarządzania
Zobacz też: VSC Poradnictwo zawodowe, sukces i kariera
KJN Negocjacje biznesowe
KJP Komunikacja w biznesie
KJQ Matematyka i informatyka w biznesie
KJR Zarządzanie korporacyjne – funkcje organów zarządczych
Stosuj też dla zadań sekretarza spółki. Zobacz też: KJG Etyka i odpowiedzialność społeczna biznesu
1.1
KJS Sprzedaż i marketing
Class here: general works on selling techniques, sales skills. Zobacz też: KJMV7 Zarządzanie sprzedażą
1.4
KJT Badania operacyjne
Zobacz też: PBW Matematyka stosowana
KJU Nauka o organizacji
Stosuj dla zarządzania zmianami organizacyjnymi
1.3
KJV Struktura właścicielska i organizacja przedsiębiorstw
KJW Biuro i miejsce pracy
KJZ Historia konkretnych firm
Zobacz też: NHTK Industrializacja i historia przemysłu

version detail