Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
J Społeczeństwo i nauki społeczne
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Zobacz też:
1.4
JP Polityka i administracja
JPA Politologia
Zobacz też: QDTS Filozofia społeczna i polityczna
JPB Politologia porównawcza
JPF Doktryny polityczne
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPH Ustroje i instytucje polityczne
JPL Partie polityczne
Use for: works that look at individual or multiple political parties, or examine particular party platforms or programs. Use with: JPF* codes for works about a particular party on the political spectrum
1.4
JPN Rdzenni mieszkańcy: rząd
Class here: works on policies, government
1.3 1.4
JPP Administracja publiczna
patrz też KNV. Zobacz też: KNV Służba cywilna i sektor publiczny
JPQ Rządy centralne (narodowe, federalne)
JPR Rządy i samorządy lokalne (regionalne, stanowe)
Stosuj dla administracji w obrębie kraju, która nie ma charakteru miejskiego (dla nich stosuj JPT). Zobacz też: JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
1.3
JPS Stosunki międzynarodowe
Class here: International politics, foreign policy
1.4
JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
Może dotyczyć aglomeracji, np. Greater London, Bay Area, lub gmin i innych jednostek podziału miast
1.2 1.3
JPV Kontrola polityczna i swobody obywatelskie
Stosuj też dla: propagandy politycznej
JPW Aktywizm polityczny
JPZ Korupcja polityczna
Stosuj dla: korupcji w rządzie i sektorze publicznym, korupcji sądowej i policyjnej itp. Zobacz też: JKV* Przestępczość i kryminologia i podkategoriami
1.4

version detail