Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
J Społeczeństwo i nauki społeczne 1.4
JP Polityka i administracja
JPA Politologia
JPB Politologia porównawcza
JPF Doktryny polityczne 1.4
JPH Ustroje i instytucje polityczne
JPL Partie polityczne 1.4
JPN Rdzenni mieszkańcy: rząd 1.3 1.4
JPP Administracja publiczna
patrz też KNV. Zobacz też: KNV Służba cywilna i sektor publiczny
JPQ Rządy centralne (narodowe, federalne)
JPR Rządy i samorządy lokalne (regionalne, stanowe)
Stosuj dla administracji w obrębie kraju, która nie ma charakteru miejskiego (dla nich stosuj JPT). Zobacz też: JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
1.3
JPS Stosunki międzynarodowe 1.4
JPT Administracja miejska i aglomeracyjna
Może dotyczyć aglomeracji, np. Greater London, Bay Area, lub gmin i innych jednostek podziału miast
1.2 1.3
JPV Kontrola polityczna i swobody obywatelskie
Stosuj też dla: propagandy politycznej
JPW Aktywizm polityczny
JPZ Korupcja polityczna
Stosuj dla: korupcji w rządzie i sektorze publicznym, korupcji sądowej i policyjnej itp.
1.4

version detail