Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
J Społeczeństwo i nauki społeczne
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Zobacz też:
1.4
JN Pedagogika
Use all JN* codes for: works about education as a practice or subject, but use YP* codes for schoolbooks or educational material for pupils in pre-tertiary education. Zobacz też:
1.4
JNT Techniki nauczania i pracy z uczniem
Stosuj dla publikacji dot. Dyscypliny w klasie, wychowawstwa, planowania lekcji
1.4
JNTC Rozwijanie kompetencji
Class here: competency-based education and training, competency learning. Use for: works that examine the practical approach to developing competencies and concrete skills in education or training
1.2 1.4
JNTP Nauczanie związane z realizacją projektu 1.3
JNTR Play-based learning
Use for: works that examine the theories or approaches to using play and activity to teach and learn
1.4
JNTS Teaching of reading, writing and numeracy
Use for: works about the theory or different approaches of learning or teaching the basic skills.
See also: CJCR Language learning: reading skills, CJCW Language learning: writing skills, JNF Educational strategies and policy, YPCA2 Educational: First / native language: Reading and writing skills
1.4

version detail