Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
J Społeczeństwo i nauki społeczne
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Zobacz też:
1.4
JN Pedagogika
Use all JN* codes for: works about education as a practice or subject, but use YP* codes for schoolbooks or educational material for pupils in pre-tertiary education. Zobacz też:
1.4
JNS Kształcenie uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi
Class here: special education, mixed classes of students with different cultural or linguistic backgrounds etc
1.4
JNSC Kształcenie uczniów niepełnosprawnych fizycznie
Stosuj dla publikacji dot. kształcenia uczniów z zaburzeniami słuchu lub wzroku oraz innymi problemami fizycznymi
1.4
JNSG Kształcenie uczniów z problemami w nauce
Stosuj dla publikacji dot. Kształcenia uczniów z dysleksją, autyzmem, dyskalkulią, problemami z zachowaniem lub zaburzeniami umysłowymi, które powodują szczególne potrzeby edukacyjne
1.3
JNSL Nauczanie studentów z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi lub behawioralnymi 1.3
JNSP Nauczanie uzdolnionych lub utalentowanych uczniów 1.3
JNSR Edukacja i nauczanie wyrównawcze
Stosuj dla edukacji rozwojowej, edukacji kompensacyjnej
1.3
JNSV Education of bilingual or multilingual students
Class here: works looking at the theory of education through a secondary language, education in mixed language classes, works about the education of pupils who speak another language, but where the language teaching itself is not the focus of the education
1.4

version detail