Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
J Społeczeństwo i nauki społeczne
JN Pedagogika
JNS Kształcenie uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi
Class here: special education
1.3
JNSC Kształcenie uczniów niepełnosprawnych fizycznie
Stosuj dla publikacji dot. kształcenia uczniów z zaburzeniami słuchu lub wzroku oraz innymi problemami fizycznymi
JNSG Kształcenie uczniów z problemami w nauce
Stosuj dla publikacji dot. Kształcenia uczniów z dysleksją, autyzmem, dyskalkulią, problemami z zachowaniem lub zaburzeniami umysłowymi, które powodują szczególne potrzeby edukacyjne
1.3
JNSL Nauczanie studentów z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi lub behawioralnymi 1.3
JNSP Nauczanie uzdolnionych lub utalentowanych uczniów 1.3
JNSR Edukacja i nauczanie wyrównawcze
Stosuj dla edukacji rozwojowej, edukacji kompensacyjnej
1.3

version detail