Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
J Społeczeństwo i nauki społeczne
JN Pedagogika
JNL Instytucje oświatowe – szkoły i przedszkola
Zobacz też: VSK Doradztwo edukacyjne
1.3
JNLA Przedszkola
JNLB Szkoły podstawowe i gimnazja
Class here: elementary, preparatory, infant & junior schools
JNLC Szkoły średnie
Class here: senior and high schools
JNLP Szkolnictwo prywatne i społeczne
JNLR Szkoły wyznaniowe
JNLV Szkoły/ edukacja na świeżym powietrzu
Stosuj dla edukacji, nauki na wolnym powietrzu, szkół leśnych, naturalnych. Dla zorganizowanej nauki, która odbywa się w plenerze
1.3

version detail