Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
J Społeczeństwo i nauki społeczne
JN Pedagogika
JNA Pedagogika ogólna 1.1
JNB Historia pedagogiki
Class here: history of specific schools, colleges, as well as general history
JNC Psychopedagogika
JND Systemy i instytucje kształcenia
Class here: issues of selection, admissions, inspection, governance etc
JNE Pedagogika społeczna
Stosuj dla pedagogiki społecznej jako dziedziny nauki
1.3
JNF Strategie i polityka edukacyjna
Stosuj dla: strategii edukacyjnych dla nauki czytania, rachunków itd. oraz dla polityki dot. edukacji ustawicznej, dostępności edukacji itd.
1.2
JNG Opieka i edukacja małego dziecka
Stosuj dla prac skierowanych do fachowców zajmujących się opieką nad dziećmi lub ogólnych publikacji dotyczących tematu. Zobacz też: JNLA Przedszkola
1.3
JNH Edukacja domowa
JNK Zarządzanie w szkolnictwie 1.3
JNL Instytucje oświatowe – szkoły i przedszkola
Zobacz też: VSK Doradztwo edukacyjne
1.3
JNM Edukacja wyższa
Stosuj dla edukacji pomaturalnej – uniwersytetów, szkół wyższych zawodowych oraz studiów policealnych. Zobacz też: VSK Doradztwo edukacyjne
JNP Edukacja dorosłych i kształcenie ustawiczne
Zobacz też: VSL Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie, VSN Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: liczenie
JNQ Kształcenie otwarte i na odległość
JNR Doradztwo zawodowe
JNS Kształcenie uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi
Class here: special education
1.3
JNT Techniki nauczania i pracy z uczniem
Stosuj dla publikacji dot. Dyscypliny w klasie, wychowawstwa, planowania lekcji
1.3
JNU Nauczanie poszczególnych przedmiotów
Stosuj wraz z kodem konkretnego przedmiotu YP* w miarę potrzeb
JNV Pomoce i technologie dydaktyczne, nauczanie wspomagane komputerowo
Używaj dla technologii i mediów w klasie szkolnej
1.3
JNW Zajęcia pozalekcyjne
Stosuj dla publikacji dot. wycieczek, zielonych szkoł, zawodów sportowych, przedstawień itd.; posiłków w szkole, czasu na zabawę, zajęć po szkole, kół zainteresowań
1.3
JNZ Techniki uczenia się

version detail