Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
J Społeczeństwo i nauki społeczne
JB Społeczeństwo i kultura – zagadnienia ogólne
Use for: (all JB* codes) both general & academic works on social topics. Use with: JH* codes for sociology textbooks & other specialist works as appropriate. Zobacz też: VFV* Rodzina i związki – poradniki i podkategoriami
JBF Socjologia i etyka
Zobacz też: PDR Wpływ nauki i techniki na społeczeństwo, RNT Aspekty społeczne ochrony środowiska, QDTQ Etyka i filozofia moralna
JBFA Dyskryminacja społeczna i równe traktowanie
Klasyfikuj tu tematy związane z rasizmem, ksenofobią, seksizmem, homofobią, islamofobią, antysemityzmem itp. Stosuj dla zagadnień związanych z nierównym traktowaniem i dyskryminacją, także z dyskryminacją pozytywną.
1.3
JBFB Integracja i asymilacja w społeczeństwie 1.3
JBFC Bieda i prekariat
Stosuj dla niedożywienia z ubóstwa, banków żywności, bezrobocia lub zatrudnienia w kontekście ubóstwa
1.3
JBFD Mieszkalnictwo i bezdomność
JBFF Społeczne skutki katastrof
Stosuj dla: głodu, niedożywienia, przymusowego przemieszczania się ludzi w wyniku katastrof itp. W razie konieczności stosuj z innymi kodami tematycznymi. Zobacz też: RNR Katastrofy naturalne
1.3
JBFG Uchodźcy i azyl polityczny
JBFH Migracja, imigracja i emigracja
Stosuj także dla publikacji o diasporach
1.3
JBFJ Handel ludźmi
Stosuj dla pracy przymusowej, przymusowych małżeństw, niewolnictwa seksualnego, współczesnego niewolnictwa, zmuszania do prostytucji, pracy dzieci. Zobacz też: NHTS Niewolnictwo i zniesienie niewolnictwa
1.3
JBFK Społeczeństwo a przemoc i wykorzystywanie
Class here: violent crime, honour crimes, torture. Zobacz też: JKV Przestępczość i kryminologia
1.3
JBFM Społeczne aspekty niepełnosprawności
JBFN Społeczne aspekty zdrowia, choroby i uzależnienia
Stosuj z kodami MBP to oznaczenia aspektów społecznych opieki zdrowotnej
1.2
JBFQ Ruchliwość społeczna
JBFS Konsumpcjonizm
JBFU Społeczeństwo a zwierzęta
Stosuj dla publikacji dot. praw zwierząt, wiwisekcji, polowań itd.
JBFV Problemy i debaty etyczne
Zobacz też: QDTQ Etyka i filozofia moralna, PSAD Bioetyka
1.1
JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny
Stosuj do publikacji dot. roli seksu w społeczeństwie, a także pornografii i przemysłu seksualnego, pracy związanej z seksem i prostytucji. Zobacz też: VFVC Seks i seksualność – poradniki, JMU Psychologia zachowań seksualnych
1.3
JBFX Postawy społeczne
Stosuj też do: poprawności politycznej
JBFZ Prognozy społeczne

version detail