Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
J Społeczeństwo i nauki społeczne
Use all J* codes for: specialist and some general adult titles, but see also V* codes for practical approaches to many topics. Use all J* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate. In J* use the most appropriate code(s) available, as many social sciences are broad topics that can have many alternative terms or names. Zobacz też:
1.4
JB Społeczeństwo i kultura – zagadnienia ogólne
Use all JB* codes for: both general and academic works on social topics. Use with: JH* codes for sociology textbooks and other specialist works as appropriate. Zobacz też: VFV* Rodzina i związki – poradniki i podkategoriami
JBF Socjologia i etyka
Zobacz też: PDR Wpływ nauki i techniki na społeczeństwo, QDTQ Etyka i filozofia moralna, RNT Aspekty społeczne ochrony środowiska
JBFA Dyskryminacja społeczna i równe traktowanie
Klasyfikuj tu tematy związane z rasizmem, ksenofobią, seksizmem, homofobią, islamofobią, antysemityzmem itp. Stosuj dla zagadnień związanych z nierównym traktowaniem i dyskryminacją, także z dyskryminacją pozytywną.
1.4
JBFB Integracja i asymilacja w społeczeństwie 1.3
JBFC Bieda i prekariat
Stosuj dla niedożywienia z ubóstwa, banków żywności, bezrobocia lub zatrudnienia w kontekście ubóstwa
1.4
JBFD Mieszkalnictwo i bezdomność
Class here: the unhoused, issues around providing houses, cost of homes, lack of accommodation etc
1.4
JBFF Społeczne skutki katastrof
Stosuj dla: głodu, niedożywienia, przymusowego przemieszczania się ludzi w wyniku katastrof itp. W razie konieczności stosuj z innymi kodami tematycznymi. Zobacz też: RNR Katastrofy naturalne
1.4
JBFG Uchodźcy i azyl polityczny
Class here: asylum seekers, sanctuary. Use with: other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, NHTB for social history, FX for novels, etc
1.4
JBFH Migracja, imigracja i emigracja
Stosuj także dla publikacji o diasporach
1.4
JBFJ Handel ludźmi
Stosuj dla pracy przymusowej, przymusowych małżeństw, niewolnictwa seksualnego, współczesnego niewolnictwa, zmuszania do prostytucji, pracy dzieci. Zobacz też: NHTS Niewolnictwo i zniesienie niewolnictwa
1.3
JBFK Społeczeństwo a przemoc i wykorzystywanie
Class here: ill-treatment, maltreatment or wilful neglect in society, violence based on cultural traditions, violence against particular groups or individuals, institutional violence, violent criminal behaviour in society etc. Use for: works about perceptions of violence and insecurity in society, as well as works on actual violence, abuse and neglect. Zobacz też: JKV Przestępczość i kryminologia
1.4
JBFL Control, privacy and safety in society
Use for: issues and debates around privacy, use of data, the role of government and big corporations, security, anti-terrorism, rights of the individual versus the rights of society, surveillance, public safety, social control and coercion.
See also: JPV Political control and freedoms
1.4
JBFM Społeczne aspekty niepełnosprawności
Use for: works that look at societal barriers to a person with impairments, the way societies treat disabled persons, the impact of policies, etc. Use with: 5PM* Qualifiers as appropriate and other codes for specific topics, such as JBFA for discrimination, JBFD for housing topics, JKS* for welfare, NHTB for social history, FX for novels etc
1.4
JBFN Społeczne aspekty zdrowia, choroby i uzależnienia
Stosuj z kodami MBP to oznaczenia aspektów społecznych opieki zdrowotnej
1.4
JBFQ Ruchliwość społeczna
JBFS Konsumpcjonizm
JBFU Społeczeństwo a zwierzęta
Stosuj dla publikacji dot. praw zwierząt, wiwisekcji, polowań itd.
1.4
JBFV Problemy i debaty etyczne
Use with: other categories to indicate works that treat a subject as an ethical debate. Zobacz też: PSAD Bioetyka, QDTQ Etyka i filozofia moralna
1.4
JBFW Seks, seksualność – aspekt społeczny
Stosuj do publikacji dot. roli seksu w społeczeństwie, a także pornografii i przemysłu seksualnego, pracy związanej z seksem i prostytucji. Zobacz też: JMU Psychologia zachowań seksualnych, VFVC Seks i seksualność – poradniki
1.3
JBFX Postawy społeczne
Stosuj też do: poprawności politycznej
1.4
JBFZ Prognozy społeczne

version detail