Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
G Publikacje informacyjne i interdyscyplinarne
GL Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i muzealnictwo
GLC Organizacja i zarządzanie w bibliotekarstwie i archiwistyce
GLF Informatyka i internet w bibliotekarstwie
GLH Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
GLK Klasyfikacja bibliograficzna i indeksowanie
Stosuj dla indeksowania, katalogowania i klasyfikacji
GLM Informacja i usługi biblioteczne
Stosuj dla publikacji poświęconych bibliotekom specjalistycznym, publicznym i szkolnym, wypożyczeniom i obsłudze czytelnika
GLP Archiwizacja, ochrona zbiorów i digitalizacja
GLZ Muzeologia i dziedzictwo narodowe
Stosuj dla publikacji poświęconych muzealnictwu, ochronie dziedzictwa kulturowego, miejsc kultury i pamięci, pomników itd. Zobacz też: ABC Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, AGC Katalogi wystaw i kolekcji, RNK Ochrona środowiska, TNKX Konserwacja budynków i materiałów budowlanych, WTHM Przewodniki turystyczne – muzea, obiekty historyczne, galerie itd.

version detail