Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
G Publikacje informacyjne i interdyscyplinarne
Use all G* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘G’ itself, but select specific categories from section G*. Use all G* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate
1.4
GL Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i muzealnictwo
GLC Organizacja i zarządzanie w bibliotekarstwie i archiwistyce
GLF Informatyka i internet w bibliotekarstwie
GLH Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
GLK Klasyfikacja bibliograficzna i indeksowanie
Stosuj dla indeksowania, katalogowania i klasyfikacji
GLM Informacja i usługi biblioteczne
Stosuj dla publikacji poświęconych bibliotekom specjalistycznym, publicznym i szkolnym, wypożyczeniom i obsłudze czytelnika
GLP Archiwizacja, ochrona zbiorów i digitalizacja
GLZ Muzeologia i dziedzictwo narodowe
Stosuj dla publikacji poświęconych muzealnictwu, ochronie dziedzictwa kulturowego, miejsc kultury i pamięci, pomników itd. Zobacz też: ABC Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, AGC Katalogi wystaw i kolekcji, NK* Archeologia i podkategoriami, RNK Ochrona środowiska, TNKX Konserwacja budynków i materiałów budowlanych, NK* Archeologia i podkategoriami
1.4

version detail