Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
D Poezja, dramat, literatura faktu i literaturoznawstwo
Use all D* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘D’ itself, but select specific categories from section D*. Use all D* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular STYLE 6*, PLACE 1*, LANGUAGE 2* or TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
DN Biografie i literatura faktu
Uwaga: stosując kod DN*, oznaczaj także temat, np. SFH „Golf” z DNBS. Zobacz też: FC Biografie fabularyzowane
1.4
DNB Biografie
DNC Wspomnienia
Wspomnienia są zwykle mniej zorganizowane i wyczerpujące niż kompletne autobiografie i często dotyczą wycinka życia (np. dzieciństwa, okresu sprawowania urzędu itd.), a nie jego całości; stosuj z kodem autobiografii DNB* powyżej dla wskazania tematu
DND Dzienniki, pamiętniki i listy
Stosuj do zbiorów wpisów do dziennika/pamiętnika i zbiorów listów, a nie dla książek napisanych od początku jako autobiografie. W miarę możliwości stosuj z kodami DNB* dla wskazania rodzaju autobiografii
1.4
DNG Historie życia zwierząt
Stosuj dla historii życia konkretnych zwierząt – występujących na scenie, koni wyścigowych, psów ratowników itd.
1.3
DNL Eseistyka literacka
Stosuj tylko dla esejów, przeważnie na różne tematy, autorstwa znanych pisarzy; określaj temat eseju, np. filozofia, ekonomia
1.3
DNP Reportaż i dziennikarstwo śledcze
Stosuj dla zbiorów artykułów. Używaj z odpowiednimi kodami, na przykład kodem ekonomicznym K * lub kodem fikcji F *. Zobacz też: WTL* Literatura podróżnicza i podkategoriami, AJF Fotoreportaż
1.4
DNS Mowy
Stosuj dla zbiorów spisanych mów; używaj innych kodów dla wskazania tematu. Zobacz też: QRVH Kazania
DNT Antologie
Stosuj dla wszystkich antologii oprócz antologii poezji; używaj innych kodów dla wskazania tematu lub gatunku literackiego. Zobacz też: DCQ Antologie poezji (różni autorzy)
DNX Opowieści oparte na faktach
Stosuj kody DNX* dla popularnych relacji z wydarzeń autentycznych opowiedzianych w sposób fabularny
1.4

version detail