Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
D Poezja, dramat, literatura faktu i literaturoznawstwo
DN Biografie i literatura faktu
Uwaga: stosując kod DN*, oznaczaj także temat, np. SFH „Golf” z DNBS. Zobacz też: FC Biografie fabularyzowane
DNB Biografie
DNC Wspomnienia
Wspomnienia są zwykle mniej zorganizowane i wyczerpujące niż kompletne autobiografie i często dotyczą wycinka życia (np. dzieciństwa, okresu sprawowania urzędu itd.), a nie jego całości; stosuj z kodem autobiografii DNB* powyżej dla wskazania tematu
DND Dzienniki, pamiętniki i listy
Stosuj do zbiorów wpisów do dziennika/pamiętnika i zbiorów listów, a nie dla książek napisanych od początku jako autobiografie. W miarę możliwości stosuj z kodam DNB* dla wskazania rodzaju autobiografii
DNG Historie życia zwierząt
Stosuj dla historii życia zwierząt występujących na scenie, koni wyścigowych, psów ratowników itd.
1.3
DNL Eseistyka literacka
Stosuj tylko dla esejów, przeważnie na różne tematy, autorstwa znanych pisarzy; określaj temat eseju, np. filozogia, ekonomia
1.3
DNP Reportaż i dziennikarstwo śledcze
Use for more general works only, reportage & collected journalism on a subject, eg economics within the subject. Zobacz też: WTL* Literatura podróżnicza i podkategoriami, AJF Fotoreportaż
1.3
DNS Mowy
Stosuj dla zbiorów spisanych mów; używaj innych kodów dla wskazania tematu. Zobacz też: QRVH Kazania
DNT Antologie
Stosuj dla wszystkich antologii oprócz antologii poezji; używaj innych kodów dla wskazania tematu lub gatunku literackiego. Zobacz też: DCQ Antologie poezji (różni autorzy)
DNX Literatura faktu
Stosuj kody DNX* dla popularnych relacji z wydarzeń autentycznych opowiedzianych w sposób fabularny

version detail