Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
D Poezja, dramat, literatura faktu i literaturoznawstwo
Use all D* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘D’ itself, but select specific categories from section D*. Use all D* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular STYLE 6*, PLACE 1*, LANGUAGE 2* or TIME PERIOD 3* Qualifiers
1.4
DC Poezja
Stosuj z kodami DC* i z kwalifikatorami stylu w miarę potrzeb
1.4
DCA Poezja do XIX wieku
Use with: DCF or DCQ and DB* as appropriate
1.4
DCC Poezja współczesna i najnowsza (od ok. 1900 roku)
Use with: DCF or DCQ or DCR* as appropriate
1.4
DCF Poezja (autorzy indywidualni)
Use with: DCA or DCC or DCR* as appropriate
1.4
DCQ Antologie poezji (różni autorzy)
Class here: anthologies of poems by genre or by tradition. Use with: DCA or DCC or DCR* as appropriate; PLACE 1* Qualifiers only to indicate national context where significant, e.g. an anthology of the poetry of Australia or the poetry of Mexico; TIME PERIOD 3* qualifiers for an anthology of a specific period; LANGUAGE 2* Qualifiers only with poetry anthologies where the language of the poems is a key part of the content, e.g. an anthology of Anglo-Saxon poetry in both Anglo-Saxon and a modern translation, meant to be used for improving understanding of Anglo-Saxon. Zobacz też: DNT Antologie
1.4
DCR Poetry by form
Use for: collections of poetry by single or multiple poets, where the form is one of the major aspects for classification or search. Use all DCR* codes with: other DC* or DB* codes as appropriate
1.4

version detail