Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
D Poezja, dramat, literatura faktu i literaturoznawstwo
DB Literatura starożytna, antyczna i średniowieczna
Stosuj dla tekstów innych niż sagi i eposy, napisanych w językach dawnych, starożytnych lub klasycznych, najlepiej z kodem D* dla kwalifikatory formy literackiej
1.1
DBS Sagi i mity
Stosuj dla sag starożytnych i średniowiecznych, w oryginale lub we współczesnym tłumaczeniu. Stosuj kwalifikatory miejsca w miarę potrzeb. Stosuj kod FN dla współczesnych wersji fabularyzowanych mitów i legend. Zobacz też: FT Sagi rodzinne, FN Mity i legendy
1.1
DBSG Mity starożytnej Grecji i Rzymu
Używaj dla klasycznych tekstów legend w oryginalnym języku, wersji z komentarzem lub współczesnego tłumaczenia. Zobacz też: QRSG Religia i mitologia starożytnej Grecji, QRSL Religia i mitologia starożytnego Rzymu
1.1 1.3
DBSN Sagi islandzkie i staroskandynawskie
Używaj dla tekstów sag islandzkich i staronordyjskich w oryginalnym języku, wersji z przypisami lub współczesnego tłumaczenia. Zobacz też: QRSW Religia i mitologia nordycka
1.1 1.3

version detail