Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
C Języki i językoznawstwo
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CJ Nauka języków
Stosuj kody CJ* dla materiałów do nauki języków obcych dla dorosłych, w tym materiały metodyczne (dla nauczycieli); stosuj z kwalifikatorami językowymi i kwalifikatorami celów edukacyjnych w miarę potrzeb. Zobacz też: YPC* Edukacja – język, literatura, pisanie i czytanie i podkategoriami, 4LE* Egzaminy i certyfikaty w nauczaniu języka angielskiego i podkategoriami, 4LZ* Nauczanie języka specjalistycznego i kursy języków innych niż angielskiego i podkategoriami
1.4
CJB Materiały do nauki jezyków obcych
CJBG Podręczniki gramatyki, słownictwa i wymowy
Class here: verbs, nouns, adjectives, conjunctions, phrasal verbs, tenses, idioms etc
1.4
CJBR Książki w opracowaniu dla osób uczących się języków
Stosu dla powstałych w tym celu lub uproszczonych wersji tekstów napisanych dla uczących się języków. Są one zwykle klasyfikowane według poziomu języka i zakresu słownictwa. Użyj kwalifikatorów JĘZYK 2 * i CEL EDUKACYJNY 4 * Można także dodawać inne kody tematyczne wskazujące, czy są to historie (F *) lub literatura faktu
1.4
CJBT Samouczki językowe
Stosuj dla materiałów do nauki języka przeznaczonych do samodzielnego uczenia się. Użyj z kwalifikatorami JĘZYK 2 * i EDUKACYJNY CEL 4 *. Zobacz też: WTK Rozmówki językowe
1.3

version detail