Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
C Języki i językoznawstwo
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CJ Nauka języków
Stosuj kody CJ* dla materiałów do nauki języków obcych dla dorosłych, w tym materiały metodyczne (dla nauczycieli); stosuj z kwalifikatorami językowymi i kwalifikatorami celów edukacyjnych w miarę potrzeb. Zobacz też: YPC* Edukacja – język, literatura, pisanie i czytanie i podkategoriami, 4LE* Egzaminy i certyfikaty w nauczaniu języka angielskiego i podkategoriami, 4LZ* Nauczanie języka specjalistycznego i kursy języków innych niż angielskiego i podkategoriami
1.4
CJA Glottodydaktyka i metodyka nauczania języków obcych
CJB Materiały do nauki jezyków obcych
CJC Nauka języków – doskonalenie umiejętności podstawowych
Use with: LANGUAGE 2* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJP Nauka języków – ujęcia tematyczne
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4* i innych kodów
1.4

version detail