Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.3

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
C Języki i językoznawstwo
CJ Nauka języków
Stosuj kody CJ* dla materiałów do nauki języków obcych dla dorosłych, w tym materiały metodyczne (dla nauczycieli); stosuj z kwalifikatorami językowymi i kwalifikatorami celów edukacyjnych w miarę potrzeb
CJA Glottodydaktyka i metodyka nauczania języków obcych
CJB Materiały do nauki jezyków obcych
CJC Nauka języków – doskonalenie umiejętności podstawowych
Use with: LANGUAGE 2* & EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers as appropriate
1.3
CJP Nauka języków – ujęcia tematyczne
Jeśli to zasadne używaj kwalifikatora języka 2* i celu edukacyjnego 4* i innych kodów
1.3

version detail