Klasyfikacja przedmiotowa Thema 1.4

Poprzednie wersje Thema są nadal dostępne 1.3 1.2 1.1 1.0.

Sprawdź zasady budowy klasyfikacji przedmiotowej Thema lub wyszukaj termin w hierarchii w oknie poniżej.

Zobacz poniżej wskazówki wyszukiwania.

Kod Kategoria Add Mod ?
C Języki i językoznawstwo
Use all C* codes for: specialist and general adult titles. DO NOT USE: code ‘C’ itself, but select specific categories from section C*. Use all C* codes with: other subject categories and qualifiers where appropriate, in particular LANGUAGE 2* Qualifiers plus PLACE 1*, TIME 3* and EDUCATIONAL PURPOSE 4* Qualifiers
1.4
CF Językoznawstwo
Stosuj z kodami CF* oraz kwalifikatorami językowymi w miarę potrzeb; stosuj kody CF* tylko dla publikacji akademickich i specjalistycznych
1.4
CFA Filozofia języka
Zobacz też: GTD Semiotyka i semiologia
CFB Socjolingwistyka
CFC Alfabetyzm / Czytelnictwo / Piśmiennictwo
Zobacz też: JNF Strategie i polityka edukacyjna, VSL Kształcenie dorosłych – przewodniki i poradniki: czytanie
CFD Psycholingwistyka i lingwistyka kognitywna
Stosuj też dla neurolingwistyki
1.4
CFF Językoznawstwo historyczne i porównawcze
Stosuj też dla publikacji dot. etymologii, pokrewieństwa języków. Zobacz też: CBX Historia języka i zagadnienia ogólne
CFG Semantyka, analiza dyskursu i stylistyka
Stosuj też dla pragmatyki, leksykologii i retoryki
CFH Fonetyka i fonologia
CFK Gramatyka – składnia i morfologia
CFL Paleografia (nauka o rozwoju pisma)
Stosuj dla nauki o piśmie i jego systemach
1.2
CFM Leksykografia
CFP Translatoryka
Stosuj też dla hermeneutyki
CFX Lingwistyka komputerowa i korpusowa 1.3
CFZ Język migowy, alfabet Braille’a i inne formy komunikacji

version detail